Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter

trouwen_in_littenseradiel

Trouwen in de gemeente Littenseradiel

Als je ervoor kiest om de trouwen in de gemeente Littenseradiel, dan kies je voor rust en ruimte en historische gebouwen op de mooiste locaties. Op deze pagina staat alles wat je moet weten voor een huwelijk in Littenseradeel.

Melding voorgenomen huwelijk

Willen jullie trouwen? Dan doe je eerst een melding in de gemeente waar je gaat trouwen. Dit hoeft niet meer per sé in de woongemeente te gebeuren. Je kunt de melding schriftelijk doen of je kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Trouwambtenaren

Jullie kunnen zelf kiezen welke buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand het huwelijk zal voltrekken. De buitengewoon ambtenaren zijn te vinden op de website van de gemeente Littenseradeel.

Trouwlocaties

• Raadszaal Gemeentehuis Wommels
• Noflik Easterein
• Uniastate in Bears (waar ook in de kerk getrouwd kan worden)
• Redbadkerk in Jorwert

Trouwlocatie naar keuze

Jullie kunnen nu ook zelf een trouwlocatie aanwijzen voor het huwelijk. Deze locatie moet wel voldoen aan een aantal voorwaardes:
• De trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, brandveiligheid, goede smaak en goede zeden.
• De locatie mag een binnen locatie zijn en ook een buitenlocatie.
• Bij slecht weer dient er bij een openluchtlocatie een vervangende locatie zijn uitgekozen.
• De locatie moet voor iedereen toegankelijk zijn.
• De locatie dient toilet gelegenheid te hebben.
• Het mag geen locatie zijn buiten de gemeente grens van Littenseradeel.
• Als het huwelijk op een boot plaatsvind moet de huwelijksvoltrekking binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden. Ook moet de boot tijdens de ceremonie afgemeerd zijn op een vooraf bekende plaats.
• De inzet van de gemeente is alleen het eenmalig aanwijzen van de locatie en het beschikbaar stellen van een bode en een ambtenaar van de burgerlijke stand.
• De partners overleggen een bewijs waarin toestemming wordt gegeven door de eigenaar, voor de voltrekking op de betreffende locatie.
• Het bruidspaar is verandwoorderlijk voor een eventuele aanvraag tijdelijke gebruiksvergunning voor de locatie, en eventuele andere vergunningen.
• De gemeente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gang van zaken op de huwelijksdag.

Een verzoek om te mogen trouwen op een locatie naar keuze, moet schriftelijk en minimaal
twee maanden vóór de huwelijksvoltrekking worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders.

Kantoortijden

Ma t/m do: 09.00 tot 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur

Kosten huwelijk

Overzicht kosten huwelijk

Gratis huwelijk

Neem contact op met de gemeente Littenseradiel voor meer informatie over een gratis huwelijk.

Meer informatie over trouwen in Littenseradiel

Gemeentehuis Wommels
Keatsebaen 1
8731 BN Wommels
Tel: 0515 334 444
Website: www.littenseradiel.nl
E-mail: info@littenseradiel.nl