Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter

trouwen_in_sudwest-fryslan
Trouwen in de gemeente Súdwest-Fryslân  

Jullie trouwdag is een bijzondere gebeurtenis, een uniek moment. Voordat deze dag aanbreekt, moet er wel het nodige geregeld worden. Op deze pagina staat alle nodige informatie voor een huwelijk in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Melding voorgenomen huwelijk

Je doet geen huwelijksaangifte meer, maar je maakt een melding (persoonlijk of schriftelijk) van jouw voorgenomen huwelijk. De akte van de huwelijksaangifte vervalt hiermee, daarvoor in de plaats komt een meldingsformulier.

Trouwlocaties

• Gemeentehuis Sneek, Wintmarsum, Bolsward en IJlst
• Beach Hotel de Vigilante
• Lokaal 55
• De Pollepleats
Us Hiem
• Zeilinstituut De Bird
• Alingastate in Allingawier
• Broerekerk in Bolsward
• Epema State in Ysbrechtum
• Herberg "De gekroonde leeuw" in Arum
• Museum Hindelopen
• Kerkje Sandfirden
• Kerkje Westhem
• Museum boerderij Izeren Ko in Allingawier
• Voormalig NH kerk te Allingawier
• MS Waterpoort rondvaartbedrijf in Sneek
• Toerist V rondvaartbedrijf in Sneek
• Klipper Frisius van Adel
• Eigen aangewezen trouwlocatie

Eigen aangewezen trouwlocatie

Het is mogelijk om in de gemeente Súdwest-Fryslân nu te trouwen op een zelf aangewezen locatie. Om alles goed te laten verlopen moet er rekening gehouden worden met de volgende punten:

• Het verzoek moet minimaal 2 maanden voor het huwelijk worden aangevraagd bij de gemeente.
• De locatie moet binnen de grenzen liggen van de gemeente Súdwest-Fryslân.
• De huwelijksvoltrekking moet openbaar zijn.
• Het huwelijk moet toegankelijk zijn voor iedereen.
• De locatie beschikt over toiletvoorzieningen.
• De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, goede smaak en zeden.
• De locatie is brandveilig en kan getoetst worden door de brandweer.
• De eigenaar van de locatie stemt in met de voltrekking van zijn/haar eigendom.

De bovengenoemde punten worden beoordeeld door een ambtenaar van burgerlijke stand.

Kosten huwelijk

Overzicht kosten huwelijk

Gratis huwelijk

Op dinsdag in het gemeentehuis te Sneek om 09.00 en 10.00 uur kan er “gratis” getrouwd worden.

Meer informatie over trouwen in Súdwest-Fryslân

Gemeentehuis Sneek
Marktstraat 15
8601 CR Sneek
Tel: 0515 489 000
Website: www.gemeentesudwestfryslan.nl
E-mail: info@sudwestfryslan.nl